RSS
A A A
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Kutno 12.04.2017

Zapytanie ofertowe Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i  wykonanie instalacji elektrycznej” Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000,00 euro przez II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie (przyjętego Zarządzeniem nr 13/2015/16 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie), zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 20.000,-złotych. Regulamin dostępny w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1

Opublikował: Elżbieta Tomaszewska
Publikacja dnia: 12.04.2017
Dokument oglądany razy: 308
Nie podlega Ustawie