RSS
A A A
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. „Remont pracowni chemicznej i biblioteki szkolnej”
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro przez II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie (przyjętego Zarządzeniem nr 13/2015/16 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie), zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Regulamin dostępny w siedzibie Zamawiającego.

v2.kasprowicz.edu.pl/bip/Przetarg na remont.doc

v2.kasprowicz.edu.pl/bip/załącznik nr 1 do zapytania ofertowego remont.doc

v2.kasprowicz.edu.pl/bip/UMOWA nr 5 remont.doc

Opublikował: Elżbieta Tomaszewska
Publikacja dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 355
Podlega Ustawie