RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 09.03.2010 z powodu:
brak tabeli

ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryds

09.03.2010


Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.


INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Dz. U. 227, poz. 1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zwanej dalej ustawą w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą 99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy LO.III.34.342/1/2010 z dnia 22.02.2010 r,
1 Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę Konsorcjum firm MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO ul. Wilcza 4/46 i Pracownia Projektowa „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 z najniższą ceną. która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium -cena brutto (znaczenie kryterium-100%)-wyliczonych zgodnie ze wzorem z SIWZ
2 Lista Wykonawców uczestniczących w przetargu
Lp
Nazwa wykonawcy Liczba uzyskanych punktów w ocenie punktowej
1 . Inwestprojekt 62-800 Kalisz Al. Wolności 17 233,34
2 Plan3D 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7A 190,92
3 AC.STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański
61-450 Poznań ul. Opolska 114C 190,92
4 Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania Kowalczyk Architekci
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 184,20
5 Biuro Architektoniczno-Wykonawcze „ARCHIBIS”
25-321 Kielceul. Leszczyńska 41 159,09
6 Art. Projekt K iM Sp. z o.o 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7F 88,23
7 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD S.C
Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin II nr 89B 95-061 Dmosin 233,34
8 PHU „Sosnowy Styl” Elżbieta Włodarska
62- 800 Kalisz ul. Lipowa 6 174,99
9 Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „KANON” Sp. z o.o
90-515 Łódź ul. Wólczańska 73 161,55
10 Mazowieckie Biuro Projektów„MAPRO” Sp. z o.o.
09-402 Płock ul. Dworcowa 2 196,26
11

Pracownia Projektowa mgr inż. arch.M. Landowska
83-200 Starogard Gdański ul. Kleeberga 77 105,00
12 PUH TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer
62-050 Mosina Pl. 20 Października 9 160,32
13 Biuro Projektów BM art. Projekt Dariusz Marek Chiberski
25-522 Kielce ul. Nowy Świat 38 173,61
14 Sawa-Tech. Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 110,52
15 Biuro projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht
ul. Mieszka I 39 66-400 Gorzów 58,32
16 WRI-PROJEKT Igor Wrotny 06-400 Ciechanów ul. Lawendowa 5 212,13
17 Śląskie Konsorcjum Ekologiczne Sp. z o.o
41-250 Czeladź ul. Francuska 4 262,50
18 Pracownia Projektowa „Architekt” Lidia Bednarska
91-849 Łódź ul. Niemojewskiego 9 129,63
19 GPVT .Pracownia architektoniczna s.c 61-244 Poznań ul. Ryb 6 145,83
20 Konsorcjum PIAST INVEST Łyczba Barbara
42-200 Częstochowa ul. Ludowa 243 A
oraz Projektowanie i Wykonawstwo Ogólnobudowlane Jan Jakubowski Al. Wyszyńskiego 63/33 94-047 Łódź 55,56
21 „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.40-748 Katowice ul. Kanałowa 35 174,99
22 AQUA –INWEST Sp. z o.o. 02-758 Warszawa ul. Mangalia 4 53,04
23 Mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz ARCHIKS
32-600 Oświęcim ul. Pileckiego 1/9 119,31
24 BeMM Architekci Sp.z o.o 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 lok.802A 47,73
25 PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk
97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11D/15 166,68
26 Konsorcjum FM + Barański Und Partner G.m.b.H. Sp. z o.o. o/Polska
25-611 Kielce ul. Mielczarskiego 121oraz Pracownia Architektoniczna FORMAT ul. Wojska Polskiego 9/19 25-364 Kielce 92,52
27 PROJEKT 3 S.C Marek Pelc, Wociech Student
44-200 Rybnik ul. Kusocińskiego 5 112,89
28 BPBBO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 12a 152,16
29 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”
Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50 98-350 BIAŁA 262,50
30 ARSEKO. Usługi Projektowe Sławomir Sękowski
90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2 162,78
31 Konsorcjum MD PROJECT 3D Michał Dajer 99-300 KUTNO
ul. Wilcza 4/46 wraz z Pracownią Projektową „JOTKA” Jolanta Kamińska 92-518 Łódź ul. Gorkiego71 300,00
32 ARCHI-PROJEKT Szymon Herman
Nowa Gadka ul. Ogrodników 95 95-054 Ksawerów 166,68
33 INEWSTPROJ Pracownia Wojciech Osak
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 156 D 187,50
34 MADO ARCHITEKCI S.C.
Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka
30-054 Kraków ul. Spokojna 22/7 58,32
3.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 22.03.2010r, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

mgr Barbara Rostek-Nowacka

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kutno, 09.03.2010r

Znak sprawy: L

Opublikował: Elżbieta Tomaszewska
Publikacja dnia: 09.03.2010

Dokument oglądany razy: 966
« inne aktualności